1
سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی آلاینده های محیطی و اختلال پاسخهای ایمنی

انجمن علمي ايمونولوژي و آلرژي ايران

آنلاین

وبینار علمی آلاینده های محیطی و اختلال پاسخهای ایمنی

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ساعت ۱۲:۰۰

وبینار علمی آلاینده های محیطی و اختلال پاسخهای ایمنی
خاتمه یافته

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ساعت ۱۲:۰۰

فایل‌های ضمیمه

مدرس(ها)


ا
دکتر معصومه ابتکار
دکتری تخصصی ایمونولوژی پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
ن
دکتر شهره نیکو
 دکتری تخصصی ایمونولوژی پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
ق
دکتر سمیرا قبادزاده
دکتر سمیرا قباد زاده دکتری تخصصی ایمونولوژی پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

نظرات (۰)

نظر بدهید