سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی استواردشیپ آنتی بیوتیک

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

آنلاین

وبینار علمی استواردشیپ آنتی بیوتیک

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ساعت ۱۲:۰۰

وبینار علمی استواردشیپ آنتی بیوتیک
خاتمه یافته

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ساعت ۱۲:۰۰