سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی مول هیداتی فورم و GTN

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

آنلاین

وبینار علمی مول هیداتی فورم و GTN

شروع: شنبه ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ ساعت ۰۸:۰۰
پایان: شنبه ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۰۰