سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی نفروپاتی مامبرانو

انجمن علمي نفرولوژي كودكان ايران

آنلاین

وبینار علمی نفروپاتی مامبرانو

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ ساعت ۱۲:۰۰

وبینار علمی نفروپاتی مامبرانو
خاتمه یافته بازپخش: ۲۴ ساعت دیگر

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ ساعت ۱۲:۰۰

مدرس(ها)


ع
دکتر آرش عباسی
ع
دکتر فهیمه عسگریان
ب
دکتر بهناز بازرگانی
ا
دکتر سید طاهر اصفهانی

نظرات (۰)

نظر بدهید