سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی تازه های سارکوییدوز و فیبروز اینترستیشیال

مرکز تحقیقات بیماریهاری های ریه دانشگاه علوم پزشکی مشهد با همکاری شرکت کوبل دارو

آنلاین

وبینار علمی تازه های سارکوییدوز و فیبروز اینترستیشیال

شروع: جمعه ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: جمعه ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۰۰

وبینار علمی تازه های سارکوییدوز و فیبروز اینترستیشیال
خاتمه یافته

شروع: جمعه ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: جمعه ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲:۰۰

فایل‌های ضمیمه

مدرس(ها)


ص
دکتر محمد علی صبا
موضوع سخنرانی: (Biomarker discovery, development, and implementation in treatment of ILD)
ع
دکتر سید علی علوی
موضوع سخنرانی:  (New Guideline on Treatment of Pulmonary Sarcoidosis)
 دکتر عاطفه عابدینی
دکتر عاطفه عابدینی
موضوع سخنرانی: (Long-term response to prednisone in newly treated patients with pulmonary sarcoidosis)
ت
دکتر حشمت الله توکل
موضوع سخنرانی:  (Early diagnosis of interstitial lung disease - challenges and opportunities
 دکتر رامین سامی
دکتر رامین سامی
فوق تخصص ریه 
دانشیار دانشگاهعلوم پزشکی اصفهان 

نظرات (۰)

نظر بدهید