سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی احیای قلبی ریوی پایه و پیشرفته بالغین و اطفال

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

آنلاین

وبینار علمی احیای قلبی ریوی پایه و پیشرفته بالغین و اطفال

شروع: دوشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ ساعت ۰۸:۳۰
پایان: دوشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ ساعت ۱۱:۳۰