سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی نحوه برخورد با تومورهای مترشحه هورمون در هیپوفیز

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

آنلاین

وبینار علمی نحوه برخورد با تومورهای مترشحه هورمون در هیپوفیز

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ساعت ۱۲:۰۰

وبینار علمی نحوه برخورد با تومورهای مترشحه هورمون در هیپوفیز
خاتمه یافته

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ساعت ۱۲:۰۰