سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی نارسایی مزمن کلیه(CKD)

دانشگاه علوم پزشکی دزفول

آنلاین

وبینار علمی نارسایی مزمن کلیه(CKD)

شروع: یکشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ساعت ۱۱:۰۰
پایان: یکشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ساعت ۱۳:۰۰

وبینار علمی نارسایی مزمن کلیه(CKD)
خاتمه یافته

شروع: یکشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ساعت ۱۱:۰۰
پایان: یکشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ساعت ۱۳:۰۰

فایل‌های ضمیمه

نظرات (۰)

نظر بدهید