سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی غربالگری،تشخیص و مراقبت بیماری کم کاری تیروئید در نوزادان ترم و نارس

مرکز تحقیقات بیماریهای کودکان دانشگاه علوم پزشکی گیلان

آنلاین

وبینار علمی غربالگری،تشخیص و مراقبت بیماری کم کاری تیروئید در نوزادان ترم و نارس

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ساعت ۱۷:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ساعت ۱۹:۳۰

وبینار علمی غربالگری،تشخیص و مراقبت بیماری کم کاری تیروئید در نوزادان ترم و نارس
خاتمه یافته

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ساعت ۱۷:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ساعت ۱۹:۳۰