سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی مراقبت در گاستروآنتریت کودکان (بیمارستان بعثت)

دانشگاه علوم پزشکی همدان

آنلاین

وبینار علمی مراقبت در گاستروآنتریت کودکان (بیمارستان بعثت)

شروع: شنبه ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: شنبه ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ ساعت ۱۱:۳۰

وبینار علمی مراقبت در گاستروآنتریت کودکان (بیمارستان بعثت)
خاتمه یافته

شروع: شنبه ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: شنبه ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ ساعت ۱۱:۳۰

فایل‌های ضمیمه

نظرات (۰)

نظر بدهید