سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینارعلمی بیماری سل- ( علائم و تشخیص )

دانشگاه علوم پزشکی زابل

آنلاین

وبینارعلمی بیماری سل- ( علائم و تشخیص )

شروع: شنبه ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: شنبه ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ ساعت ۱۲:۰۰

وبینارعلمی بیماری سل- ( علائم و تشخیص )
خاتمه یافته

شروع: شنبه ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: شنبه ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ ساعت ۱۲:۰۰