سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی وبینار علمی مراقبت های دیابت کودکان (بیمارستان بعثت)

دانشگاه علوم پزشکی همدان

آنلاین

وبینار علمی وبینار علمی مراقبت های دیابت کودکان (بیمارستان بعثت)

شروع: چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ ساعت ۱۳:۰۰

وبینار علمی وبینار علمی مراقبت های دیابت کودکان (بیمارستان بعثت)
خاتمه یافته بازپخش

شروع: چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ ساعت ۱۳:۰۰

فایل‌های ضمیمه

نظرات (۰)

نظر بدهید