سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی گزارش نویسی در پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر

آنلاین

وبینار علمی گزارش نویسی در پرستاری

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ساعت ۱۳:۰۰

وبینار علمی گزارش نویسی در پرستاری
خاتمه یافته

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ساعت ۱۳:۰۰

فایل‌های ضمیمه

نظرات (۰)

نظر بدهید