سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی بررسی بیماری سرخک در کودکان

دانشگاه علوم پزشکی دزفول

آنلاین

وبینار علمی بررسی بیماری سرخک در کودکان

شروع: شنبه ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: شنبه ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۳۰

وبینار علمی بررسی بیماری سرخک در کودکان
خاتمه یافته بازپخش

شروع: شنبه ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: شنبه ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ ساعت ۱۱:۳۰

فایل‌های ضمیمه

نظرات (۰)

نظر بدهید