سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی کوتاهی قد

دانشگاه علوم پزشکی همدان

آنلاین

وبینار علمی کوتاهی قد

شروع: یکشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۱۱:۳۰
پایان: یکشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۱۳:۰۰

وبینار علمی کوتاهی قد
خاتمه یافته بازپخش

شروع: یکشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۱۱:۳۰
پایان: یکشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۱۳:۰۰

نظرات (۰)

نظر بدهید