سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی مسمومیت

دانشگاه علوم پزشکی دزفول

آنلاین

وبینار علمی مسمومیت

شروع: سه شنبه ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ ساعت ۱۱:۳۰
پایان: سه شنبه ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ ساعت ۱۳:۰۰

وبینار علمی مسمومیت
خاتمه یافته

شروع: سه شنبه ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ ساعت ۱۱:۳۰
پایان: سه شنبه ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ ساعت ۱۳:۰۰

فایل‌های ضمیمه

نظرات (۰)

نظر بدهید