سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی مداخلات توانبخشی در دیابت

دانشگاه علوم پزشکی همدان

آنلاین

وبینار علمی مداخلات توانبخشی در دیابت

شروع: یکشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ ساعت ۰۸:۳۰
پایان: یکشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ ساعت ۱۱:۳۰

وبینار علمی مداخلات توانبخشی در دیابت
خاتمه یافته بازپخش

شروع: یکشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ ساعت ۰۸:۳۰
پایان: یکشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ ساعت ۱۱:۳۰

فایل‌های ضمیمه

نظرات (۰)

نظر بدهید