سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبنیار علمی اندیکاسیون های اکوی جنین

دانشگاه علوم پزشکی همدان

آنلاین

وبنیار علمی اندیکاسیون های اکوی جنین

شروع: یکشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ ساعت ۰۸:۳۰
پایان: یکشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ ساعت ۱۰:۱۵

وبنیار علمی اندیکاسیون های اکوی جنین
خاتمه یافته بازپخش

شروع: یکشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ ساعت ۰۸:۳۰
پایان: یکشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ ساعت ۱۰:۱۵

فایل‌های ضمیمه

نظرات (۰)

نظر بدهید