سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی زايمان سخت و مانورهاي آن

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

آنلاین

وبینار علمی زايمان سخت و مانورهاي آن

شروع: چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ ساعت ۱۰:۳۰

وبینار علمی زايمان سخت و مانورهاي آن
خاتمه یافته

شروع: چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ ساعت ۱۰:۳۰

فایل‌های ضمیمه

نظرات (۰)

نظر بدهید