سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینا علمی معاینه نوزادان

دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر

آنلاین

وبینا علمی معاینه نوزادان

شروع: دوشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ ساعت ۱۳:۰۰
پایان: دوشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ ساعت ۱۶:۰۰

وبینا علمی معاینه نوزادان
خاتمه یافته بازپخش

شروع: دوشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ ساعت ۱۳:۰۰
پایان: دوشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ ساعت ۱۶:۰۰

فایل‌های ضمیمه

نظرات (۰)

نظر بدهید