سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی منوپوز و مراقبت های دوران منوپوز

دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر

آنلاین

وبینار علمی منوپوز و مراقبت های دوران منوپوز

شروع: چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۰

وبینار علمی منوپوز و مراقبت های دوران منوپوز
خاتمه یافته بازپخش

شروع: چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ ساعت ۱۲:۰۰

فایل‌های ضمیمه

نظرات (۰)

نظر بدهید