سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی پریو با نگرش جراحی زیبائی

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

آنلاین

وبینار علمی پریو با نگرش جراحی زیبائی

شروع: چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ ساعت ۱۲:۰۰

وبینار علمی پریو با نگرش جراحی زیبائی
خاتمه یافته

شروع: چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ ساعت ۱۲:۰۰