سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی بیماری سالک

دانشگاه علوم پزشکی جهرم

آنلاین

وبینار علمی بیماری سالک

شروع: چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ ساعت ۰۸:۰۰
پایان: چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ ساعت ۰۹:۰۰

وبینار علمی بیماری سالک
خاتمه یافته

شروع: چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ ساعت ۰۸:۰۰
پایان: چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ ساعت ۰۹:۰۰

فایل‌های ضمیمه

نظرات (۰)

نظر بدهید