سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی یک روزه آسم

از سری وبینار های علمی شرکت داروسازی دکتر عبیدی

وبینار علمی یک روزه آسم

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۳:۰۰

وبینار علمی یک روزه آسم
ورود / ثبت‌نام

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۳:۰۰

شرح

ویژه متخصصین بیماری های کودکان

مدرس(ها)


 دکتر محمد قرگزلو
دکتر محمد قرگزلو
فوق تخصـص آلـرژی و ایمونولـوژی بالینی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
 دکتر مرضیه توکل
دکتر مرضیه توکل
فوق تخصـص آلـرژی و ایمونولـوژی بالینی
دانشگاه علوم پزشکی البرز
 دکتر علیرضا شفیعی
دکتر علیرضا شفیعی
فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
 دکتر سید علیرضا مهدویانی
دکتر سید علیرضا مهدویانی
فوق تخصـص آلـرژی و ایمونولـوژی بالینی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 دکتر آرش کلانتری
دکتر آرش کلانتری
فوق تخصـص آلـرژی و ایمونولـوژی بالینی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
 دکتر نیما پروانه
دکتر نیما پروانه
فوق تخصـص آلـرژی و ایمونولـوژی بالینی
دانشگاه علوم پزشکی تهران