سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی نوزادان در معرض خطر

دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر

آنلاین

وبینار علمی نوزادان در معرض خطر

شروع: دوشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ ساعت ۱۵:۰۰
پایان: دوشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ ساعت ۱۸:۰۰

وبینار علمی نوزادان در معرض خطر
خاتمه یافته

شروع: دوشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ ساعت ۱۵:۰۰
پایان: دوشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ ساعت ۱۸:۰۰

فایل‌های ضمیمه

نظرات (۰)

نظر بدهید