سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینارعلمی گزارش نویسی در پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر

آنلاین

وبینارعلمی گزارش نویسی در پرستاری

شروع: چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ ساعت ۱۱:۰۰

وبینارعلمی گزارش نویسی در پرستاری
خاتمه یافته

شروع: چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ ساعت ۱۱:۰۰

نظرات (۰)

نظر بدهید