سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی مراقبتهای پرستاری در ترومای قفسه سینه

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

آنلاین

وبینار علمی مراقبتهای پرستاری در ترومای قفسه سینه

شروع: یکشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ ساعت ۰۸:۰۰
پایان: یکشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ ساعت ۱۱:۰۰

وبینار علمی مراقبتهای پرستاری در ترومای قفسه سینه
خاتمه یافته بازپخش

شروع: یکشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ ساعت ۰۸:۰۰
پایان: یکشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ ساعت ۱۱:۰۰

فایل‌های ضمیمه

نظرات (۰)

نظر بدهید