سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی استدلال بالینی

دانشگاه علوم پزشکی فسا

آنلاین

وبینار علمی استدلال بالینی

شروع: یکشنبه ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: یکشنبه ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۰۰

وبینار علمی استدلال بالینی
خاتمه یافته

شروع: یکشنبه ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: یکشنبه ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ ساعت ۱۰:۰۰


نظرات (۰)

نظر بدهید