سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی محاسبات دارویی

دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر

آنلاین

وبینار علمی محاسبات دارویی

شروع: چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ ساعت ۱۲:۰۰
پایان: چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ ساعت ۱۵:۰۰

وبینار علمی محاسبات دارویی
خاتمه یافته بازپخش

شروع: چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ ساعت ۱۲:۰۰
پایان: چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ ساعت ۱۵:۰۰

نظرات (۰)

نظر بدهید