سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی وبینار مراقبت در بیماریهای قلبی عروقی

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

آنلاین

وبینار علمی وبینار مراقبت در بیماریهای قلبی عروقی

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ ساعت ۱۱:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ ساعت ۱۴:۰۰

وبینار علمی وبینار مراقبت در بیماریهای قلبی عروقی
خاتمه یافته بازپخش: ۲۴ ساعت دیگر

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ ساعت ۱۱:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ ساعت ۱۴:۰۰

فایل‌های ضمیمه

نظرات (۰)

نظر بدهید