سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی وبینار مراقبت در بیماریهای قلبی عروقی

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

آنلاین

وبینار علمی وبینار مراقبت در بیماریهای قلبی عروقی

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ ساعت ۰۸:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ ساعت ۱۱:۰۰

وبینار علمی وبینار مراقبت در بیماریهای قلبی عروقی
خاتمه یافته بازپخش

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ ساعت ۰۸:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ ساعت ۱۱:۰۰

نظرات (۰)

نظر بدهید