سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینارعلمی اصول صحیح گزارش نویسی پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی فسا

آنلاین

وبینارعلمی اصول صحیح گزارش نویسی پرستاری

شروع: چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ ساعت ۱۲:۰۰

وبینارعلمی اصول صحیح گزارش نویسی پرستاری
خاتمه یافته بازپخش

شروع: چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ ساعت ۱۲:۰۰

فایل‌های ضمیمه

نظرات (۰)

نظر بدهید