سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی گواهی فوت

دانشگاه علوم پزشکی فسا

آنلاین

وبینار علمی گواهی فوت
خاتمه یافته

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ ساعت ۰۸:۳۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ ساعت ۱۱:۳۰

وبینار علمی گواهی فوت
خاتمه یافته

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ ساعت ۰۸:۳۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ ساعت ۱۱:۳۰

فایل‌های ضمیمه


نظرات (۰)

نظر بدهید