سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی گواهی فوت

دانشگاه علوم پزشکی فسا

آنلاین

وبینار علمی گواهی فوت

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ ساعت ۰۸:۳۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ ساعت ۱۱:۳۰

وبینار علمی گواهی فوت
خاتمه یافته بازپخش: ۲۴ ساعت دیگر

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ ساعت ۰۸:۳۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ ساعت ۱۱:۳۰

نظرات (۰)

نظر بدهید