سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی آشنایی با نکات کلیدی در ضایعات پیش سرطانی و سرطانی چشم ها

قطب علمی آموزشی چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

آنلاین

وبینار علمی آشنایی با نکات کلیدی در ضایعات پیش سرطانی و سرطانی چشم ها

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ ساعت ۱۴:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ ساعت ۱۷:۰۰

وبینار علمی آشنایی با نکات کلیدی در ضایعات پیش سرطانی و سرطانی چشم ها
خاتمه یافته بازپخش: ۲۴ ساعت دیگر

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ ساعت ۱۴:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ ساعت ۱۷:۰۰

نظرات (۰)

نظر بدهید