سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی تفسیر نتایج و تست های آزمایشگاهی بیماران تیروئیدی

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

آنلاین

وبینار علمی تفسیر نتایج و تست های آزمایشگاهی بیماران تیروئیدی

شروع: شنبه ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: شنبه ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ ساعت ۱۱:۳۰

وبینار علمی تفسیر نتایج و تست های آزمایشگاهی بیماران تیروئیدی
خاتمه یافته بازپخش

شروع: شنبه ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: شنبه ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ ساعت ۱۱:۳۰

فایل‌های ضمیمه

نظرات (۰)

نظر بدهید