سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی مدیریت نمونه ادراری و ارزیابی عفونت های ادراری

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

آنلاین

وبینار علمی مدیریت نمونه ادراری و ارزیابی عفونت های ادراری

شروع: سه شنبه ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: سه شنبه ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۰۰

وبینار علمی مدیریت نمونه ادراری و ارزیابی عفونت های ادراری
ورود / ثبت‌نام

شروع: سه شنبه ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: سه شنبه ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ ساعت ۱۳:۰۰

نظرات (۰)

نظر بدهید