سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی معاینه اولیه بیمار مسموم در اورژانس 2

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

آنلاین

وبینار علمی معاینه اولیه بیمار مسموم در اورژانس 2

شروع: دوشنبه ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ ساعت ۱۹:۰۰
پایان: دوشنبه ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ ساعت ۲۲:۰۰

وبینار علمی معاینه اولیه بیمار مسموم در اورژانس 2
خاتمه یافته بازپخش

شروع: دوشنبه ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ ساعت ۱۹:۰۰
پایان: دوشنبه ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ ساعت ۲۲:۰۰

فایل‌های ضمیمه

مدرس(ها)


ع
دکتر علی محمد علی محمدی
متخصص پزشکی قانونی و مسمومیت ها
گ
دکتر فاضل گودرزی
 متخصص پزشکی قانونی و مسمومیت ها ، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

نظرات (۰)

نظر بدهید