سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی ملاحظات حقوقی و قانونی مرتبط با متخصصین بیهوشی و مراقبت های ویژه

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

آنلاین

وبینار علمی ملاحظات حقوقی و قانونی مرتبط با متخصصین بیهوشی و مراقبت های ویژه

شروع: دوشنبه ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ ساعت ۱۲:۰۰
پایان: دوشنبه ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ ساعت ۱۳:۳۰

وبینار علمی ملاحظات حقوقی و قانونی مرتبط با متخصصین بیهوشی و مراقبت های ویژه
خاتمه یافته

شروع: دوشنبه ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ ساعت ۱۲:۰۰
پایان: دوشنبه ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ ساعت ۱۳:۳۰

فایل‌های ضمیمه


نظرات (۰)

نظر بدهید