سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی تازه های فیبریلاسیون دهلیزی (AF) و گاید لاین

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

آنلاین

وبینار علمی تازه های فیبریلاسیون دهلیزی (AF) و گاید لاین

شروع: چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ ساعت ۰۸:۰۰
پایان: چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ ساعت ۱۱:۰۰

وبینار علمی تازه های فیبریلاسیون دهلیزی (AF) و گاید لاین
خاتمه یافته

شروع: چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ ساعت ۰۸:۰۰
پایان: چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ ساعت ۱۱:۰۰