سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی سندرم دامپینگ زودرس و تاخیری

قطب علمی آموزش جراحی های درون بین دانشگاه علوم پزشکی ایران

آنلاین

وبینار علمی سندرم دامپینگ زودرس و تاخیری

شروع: یکشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ ساعت ۰۷:۰۰
پایان: یکشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ ساعت ۰۸:۰۰

وبینار علمی سندرم دامپینگ زودرس و تاخیری
خاتمه یافته

شروع: یکشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ ساعت ۰۷:۰۰
پایان: یکشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ ساعت ۰۸:۰۰

فایل‌های ضمیمه


نظرات (۰)

نظر بدهید