سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی تازه های مراقبت پرستاری در دیابت

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

آنلاین

وبینار علمی تازه های مراقبت پرستاری در دیابت

شروع: یکشنبه ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ ساعت ۰۸:۳۰
پایان: یکشنبه ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ ساعت ۱۰:۰۰

وبینار علمی تازه های مراقبت پرستاری در دیابت
خاتمه یافته

شروع: یکشنبه ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ ساعت ۰۸:۳۰
پایان: یکشنبه ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ ساعت ۱۰:۰۰

فایل‌های ضمیمه


نظرات (۰)

نظر بدهید