سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی تعریف بیمارمحوری و اهمیت آن

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

آنلاین

وبینار علمی تعریف بیمارمحوری و اهمیت آن

شروع: سه شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۰۰
پایان: سه شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ ساعت ۲۲:۰۰

وبینار علمی تعریف بیمارمحوری و اهمیت آن
خاتمه یافته بازپخش

شروع: سه شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۰۰
پایان: سه شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ ساعت ۲۲:۰۰

فایل‌های ضمیمه

مدرس(ها)


ع
دکتر علی محمد علی محمدی
متخصص پزشکی قانونی
ف
مهدی فروزش
متخصص پزشکی قانونی و عضو هیئت علمی سازمان پزشکی قانونی 

نظرات (۰)

نظر بدهید