سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینارعلمی جایگاه بیمار محوری در پذیرش و ترخیص

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

آنلاین

وبینارعلمی جایگاه بیمار محوری در پذیرش و ترخیص
خاتمه یافته

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ ساعت ۱۲:۰۰

وبینارعلمی جایگاه بیمار محوری در پذیرش و ترخیص
خاتمه یافته

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ ساعت ۱۲:۰۰

فایل‌های ضمیمه

مدرس(ها)


ع
دکتر علی محمد علی محمدی
متخصص پزشکی قانونی
ف
دکتر مهدی فروزش
متخصص پزشکی قانونی و عضو هیئت علمی سازمان پزشکی قانونی

نظرات (۰)

نظر بدهید