سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبنیار علمی اصول تعيين علت فوت ونحوه صدورگواهي فوت وجواز دفن

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

آنلاین

وبنیار علمی اصول تعيين علت فوت ونحوه صدورگواهي فوت وجواز دفن

شروع: شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ ساعت ۱۹:۰۰
پایان: شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۰۰

وبنیار علمی اصول تعيين علت فوت ونحوه صدورگواهي فوت وجواز دفن
خاتمه یافته بازپخش

شروع: شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ ساعت ۱۹:۰۰
پایان: شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۰۰

فایل‌های ضمیمه

مدرس(ها)


ع
دکتر علی محمد علی محمدی
 متخصص پزشکی قانونی
ق
دکتر جابر قره داغی
متخصص پزشکی قانونی و عضو هیئت علمی سازمان پزشکی قانونی

نظرات (۰)

نظر بدهید