سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی سیاستهای مداخله ای اولویت دار در بستر باروری پائین

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

آنلاین

وبینار علمی سیاستهای مداخله ای اولویت دار در بستر باروری پائین

شروع: شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ ساعت ۱۸:۰۰
پایان: شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ ساعت ۲۱:۰۰

وبینار علمی سیاستهای مداخله ای اولویت دار در بستر باروری پائین
خاتمه یافته بازپخش

شروع: شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ ساعت ۱۸:۰۰
پایان: شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ ساعت ۲۱:۰۰

فایل‌های ضمیمه

مدرس(ها)


م
دکتر محمود مشفق
دکترای جمعیت شناسی از دانشگاه تهران ، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی
د
دکتر احمد دراهکی
دکترای جمعیت شناسی از دانشگاه تهران ، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

نظرات (۰)

نظر بدهید