سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی مباني علمي تفسير نتايج آزمايش آناليز الكل در نمونه هاي زيستي در سم شناسي قانوني

سازمان پزشكي قانوني جمهوري اسلامي ايران

آنلاین

وبینار علمی مباني علمي تفسير نتايج آزمايش آناليز الكل در نمونه هاي زيستي در سم شناسي قانوني

شروع: چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ ساعت ۰۸:۳۰
پایان: چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ ساعت ۱۱:۵۵

وبینار علمی مباني علمي تفسير نتايج آزمايش آناليز الكل در نمونه هاي زيستي در سم شناسي قانوني
خاتمه یافته بازپخش

شروع: چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ ساعت ۰۸:۳۰
پایان: چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ ساعت ۱۱:۵۵