سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینارعلمی نحوه برخورد با بیماریهای تب دار در کودکان

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

آنلاین

وبینارعلمی نحوه برخورد با بیماریهای تب دار در کودکان
خاتمه یافته

شروع: دوشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: دوشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ ساعت ۱۰:۳۰

وبینارعلمی نحوه برخورد با بیماریهای تب دار در کودکان
خاتمه یافته

شروع: دوشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: دوشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ ساعت ۱۰:۳۰

فایل‌های ضمیمه

نظرات (۰)

نظر بدهید