سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی تشخیص و درمان اختلالات خونریزی با رویکرد تلفیقی (پزشکی رایج و طب ایرانی)

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

آنلاین

وبینار علمی تشخیص و درمان اختلالات خونریزی با رویکرد تلفیقی (پزشکی رایج و طب ایرانی)

شروع: چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ساعت ۱۲:۰۰

وبینار علمی تشخیص و درمان اختلالات خونریزی با رویکرد تلفیقی (پزشکی رایج و طب ایرانی)
خاتمه یافته

شروع: چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ساعت ۱۲:۰۰