سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی زایمان فیزیولوژیک1

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

آنلاین

وبینار علمی زایمان فیزیولوژیک1

شروع: دوشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: دوشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ ساعت ۱۲:۰۰

وبینار علمی زایمان فیزیولوژیک1
خاتمه یافته بازپخش

شروع: دوشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: دوشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ ساعت ۱۲:۰۰