سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی مراقبت پرستاری در بیماران سوختگی

دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر

آنلاین

وبینار علمی مراقبت پرستاری در بیماران سوختگی

شروع: جمعه ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: جمعه ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ ساعت ۱۳:۰۰

وبینار علمی مراقبت پرستاری در بیماران سوختگی
خاتمه یافته بازپخش: ۲۴ ساعت دیگر

شروع: جمعه ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: جمعه ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ ساعت ۱۳:۰۰

نظرات (۰)

نظر بدهید