سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی مراقبت از خون ( هموویژلانس)

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

آنلاین

وبینار علمی مراقبت از خون ( هموویژلانس)

شروع: یکشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: یکشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ ساعت ۱۳:۰۰